IN MY MIND


Urval av mina egna illustrationer från serien In My Mind. Illustrationerna är målade med tusch och har sedan scannats in för att slutligen färgläggas. De speglar direkta tankar och känslor som fått komma till liv under målandets gång, precis som gammalt hederligt telefonklotter.  

Illustrationsprojekt


      ©Ella Gustafsson 2017