About   POLYGON GROUP


Polygon är ett globalt företag som erbjuder tjänster för skadebegränsning inom fukt- och vattenskador, brand och klimatkontroll. De senaste åren har företaget vuxit snabbt och idag är de den ledande aktören i Europa.
THE POLYGON PROCESS

I filmen The Polygon Process får vi i  13 steg en inblick i den process som utvecklats för att tillgodose kundens behov på bäst sätt men också för att effektivisera arbetsgången för Polygons anställda, däribland teknikern Paul. Jag hade även denna gång det övergripande ansvaret för filmen tillsammans med Volleys Creative Director och tog fram allt från manus och bildpråk till musik och voice over.  


POLYGON ACADEMY

För att hålla ihop organisationen och få de anställda att sträva mot samma mål tog de fram The Polygon Model. En ihopsättning av verktyg som beskriver företagsfilosofin på ett enkelt sätt. För att sedan få ut modellen till hela företaget var nästa steg att ta fram en film. På Volley Communications blev det mitt jobb tillsammans med vår Creative Director att ta fram ett manus och skisser som underlag till produktionsbolaget Filmic Art som sedan stod för animationen.Förkortad version


manus / form / processledning


Kund: Polygon
Illustrationer/animation: FilmicArt