SJÖFARTSVERKET


Sjöfartsverket är en svensk myndighet med uppgift att verka för goda förutsättningar för sjöfarten i Sverige. I detta ligger bland annat ansvar för farledshållning, lotsning, isbrytning, sjömätning, produktion av sjökort, sjötrafikinformation samt sjö- och flygräddning.
RÖRLIG PRESENTATION

För att få fram att verksamheten höll på att förändras och stod inför nya utmaningar behövde Sjöfartsverket ta fram en tydlig presentation. De vände sig då till reklambyrån Byn som kom på idén att basera presentationen på animerade illustrationer. Jag och Rasmus Råsmark på produktionsbyrån Crazy Pictures fick uppdraget att ta fram illustrationerna och göra den rörliga grafiken.
STORYTELLING


Under 2014 och 2015 genomfördes ett omfattande arbete kring Sjöfartsverkets värdegrund. De flesta utav företagets chefer och medarbetare engagerade sig för att beskriva innebörden av Sjöfartsverkets ledord: att vara öppen, professionell och engagerad. En del av arbetet var att samla in berättelser från vardagen, berättelser som sedan blev boken Storytelling på Sjöfartsverket. Jag fick uppdraget att illustrera boken och dess berättelser om stormande hav, nödrop och drivande flak. illustrationer
Kund: Sjöfartsverket